nslookup 查询域名对应的ip

知道一个域名想查找改域名对应的ip,可以通过下面的windows命令来查找:

比如想查找test.com对应的域名解析,可以使用下面的命令。

nslookup test.com

解析结果如下:

Name: test.com
Address: XX.XX.XX.172
Name: test.com
Address: XX.XX.XX.84
Name: test.com
Address: XX.XX.XX.228
Name: test.com
Address: XX.XX.XX.175

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注